Om författaren

OM FÖRFATTAREN

Född 12 februari 1937 i Stockholm

 

Arkitektutbildning på KTH i Stockholm 1955-61

Anställd på PO Olssons arkitektkontor och redaktör för tidskriften Arkitekten 1962-67

 

Anställd på Byggnadsstyrelsen, Planverket och Boverket 1967-2002

 

Medlem i VPK och Vänsterpartiet sedan 1971

 

Ledamot av Stockholms läns landsting 1974-88 och 1994-2010

 

Ledamot av Sveriges Riksdag 1988-91

 

Ordförande i Hyresgästföreningens Norrmalms- och Södermalmsavdelningar på 70- och 80-

 

talen. Därefter – och fortfarande – ledamot i Hyresnämnden

 

Ordförande i Föreningen Västsahara 1994-2014, nu styrelseledamot

 

Sammankallande i Miljö- och Klimatutskottet, Vänsterpartiet Storstockholm från 2012

 

Styrelseledamot i Somaliska Mediaföreningen och utbildare av kvinnokooperativ i Hargeisa i

 

solenergi 2013

 

Ordförande i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen från 2014

 

Författare till följande:

 

  • Makt och miljö. Tillsammans med Ronny Svensson. 1972
  • Gotlandskust. En beskrivning av 64 hamnar och ankarplatser. 2007
  • Kubas omställning till ekologisk hållbarhet. 2010
  • Boken om Erik Olsson Sanda. Tillsammans med Ylva Hammar. 2011

     

    Dessutom en stor mängd informationsskrifter och artiklar