Om boken

OM BOKEN

Kuba är det enda land i världen som är hållbart. Det är inte Fidel Castro som påstår det utan Världsnaturfonden WWF med stöd av FNs UNDP.

Kuba har ett ekologiskt fotavtryck per capita som inte överstiger ett jordklot. Samtidigt är den mänskliga utvecklingsnivån HDI mycket hög. Den innefattar utbildning, hälsovård och ekonomi. Inget annat land klarar bägge dessa gränser.

I början av 90-talet var Kuba nära kollaps. Sovjetunionen gick under och USA skärpte sin blockad. Kubas läge kan jämföras med Greklands 2015 men det fanns inga ”räddningspaket”. Kuba fick klara sig på egen hand och utvecklade en uppfinningsrikedom inom sin planerade ekonomi.

Boken beskriver vad som hänt inom de områden som är avgörande för det ekologiska fotavtrycket: jordbruk, vatten, energi, transporter och boende. Den sammanfattar vad de rika länderna i Nord kan lära av Kuba.

Men den presenterar också en unik beskrivning av hur ett globalt och rättvist system skulle kunna se ut för att åstadkomma ekologisk hållbarhet i hela världen.

Ur etc.se 2015-08-18