Kontakt

KONTAKT

LANGHOLMEN FORLAG

Jan Strömdahl

Mälarvarvsbacken 5

117 33 Stockholm

Telefon: +47 704 38 88 41

jfstromdahl@gmail.com

 

Boken är en genomgripande omarbetning av den bok som utgavs 2010. Den kan rekvireras från författaren jfstromdahl@gmail.com eller Svensk-Kubanska föreningen, www.svensk-kubanska.se. Boken kostar 100 kr. Föreningar och bokhandlare kan beställa minst 5 ex för 50 kr styck + frakt.

Den kommer också att finnas online på engelska.